Fiskekort & Regler

Fiskekort per dag kostar 250:- och kan förköpas hos:

Regler för fiskekort

 • Fiskekort gäller en dag (00.00 – 24.00) .
 • Den fiskande skall medföra och vid anfordran uppvisa sitt fiskekort, vid köp via Swish ska du vara beredd att logga in i appen och visa ditt kvitto på betalning, den fiskande ska också på anmodan av tillsynsperson kunna visa giltig legitimation för att kunna styrka sitt fiskekort.
 • Pris för dagskort 250 kr. (gäller fr.o.m 2023)
 • Fiskekort köpt via Swish ska vara betalt innan du påbörjar ditt fiske.
 • Fiskesäsong: april t.o.m 1 december premiärdatum meddelas på hemsidan.
 • Fångstbegränsning max 3 laxfiskar.
 • Minimimått: Öring – 40cm / Regnbåge – Inget minimimått
 • Vid Catch & Release ska fisken hanteras varsamt och återutsättas på ett skonsamt sätt. Fisk som är skadad eller blöder får ej återutsättas.
 • Redskap: Flugfiske (endast enhandsspö), spinn/haspel med drag, spinnare, wobbler eller jigg.
 • Betet skall hållas rörligt.
 • Fiskemetoder som bottenfiske med stillaliggande sänke samt plastkula är strikt förbjudet.
 • Användande av s.k “Bombarda” är förbjudet
 • Användande av flytring eller liknande är förbjudet.
 • Endast ett spö per kort.
 • Förbjudet att använda agn och fasta redskap.
 • Badning: tänk på allemansrätten. Kasta ej nära badare.
 • Eldning förbjuden.

Brott mot ovanstående regler beivras.

Anvisning av KSFK:s fiskevakter eller Länsstyrelsens fisketillsynspersoner gäller som absolut regel och skall åtlydas.

Brott mot reglerna medför omedelbart indraget fiskekort och eventuell påföljd enligt fiskelagen § 47.