Fiskekort & Regler

Fiskekort per dag kostar 200:- och kan köpas av våra ordinarie kortförsäljare:

Regler för fiskekort

 • Fiskekort gäller en dag (00.00 – 24.00) .
 • Den fiskande skall medföra och vid anfordran uppvisa sitt fiskekort.
 • Pris för dagskort 200 kr
 • Fiskesäsong: april t.o.m 1 december premiärdatum meddelas på hemsidan.
 • Återutsättning av fångad fisk är inte tillåten under premiärdagen dvs fångad fisk skall tas upp och behållas.
 • Fångstbegränsning max 3 laxfiskar.
 • Redskap: Flugfiske (endast enhandsspö), spinn/haspel med drag, spinnare, wobbler eller jigg.
 • Betet skall hållas rörligt.
 • Fiskemetoder som bottenfiske med stillaliggande sänke samt plastkula är strikt förbjudet.
 • Användande av s.k “Bombarda” är förbjudet
 • Användande av flytring eller liknande är förbjudet.
 • Endast ett spö per kort.
 • Förbjudet att använda agn och fasta redskap.
 • Badning: tänk på allemansrätten. Kasta ej nära badare.
 • Eldning förbjuden.

Brott mot ovanstående regler beivras.

Anvisning av KSFK:s fiskevakter eller Länsstyrelsens fisketillsyningsmän gäller som absolut regel och skall åtlydas.

Brott mot reglerna medför omedelbart indraget fiskekort och eventuell påföljd enligt fiskelagen § 47.