Medlemsskap

Är du intresserad av att gå med i Kvarnbyns Sportfiskeklubb?

Nya medlemmar väljs in av styrelsen i Kvarnbyns Sportfiskeklubb 1 gång per år i samband med föreningens ordinarie årsmöte.

Ansökningar som kommer in efter föreningens ordinarie årsmöte sparas och behandlas nästkommande år.

Blir man antagen som medlem i föreningen är man alltid provmedlem under det första året.

Kvarnbyns Sportfiskeklubb eftersträvar en aktiv förening med aktiva medlemmar.

Minimiålder för medlemskap i Kvarnbyns Sportfiskeklubb är 13 år.

Fyll i formuläret nedan och skicka in.